Çanakkale Seramik Müzesi

Çanakkale Seramik Müzesi
19 Kasım 2014 tarihinde eklendi, 1.279 kez okundu.

Çanakkale Seramik Müzesi’nde güncel/modern seramik sergileri ile Geleneksel Çanakkale Seramiklerinin üretim süreci hakkında bilgilendirmeler bulunmakta ve Geleneksel Çanakkale Seramikleri’nin yeniden üretimleri de sergilenmektedir.

Çanakkale Seramik  Müzesi

Çanakkale Seramik Müzesi

Sanat tarihi literatüründe halk sanatı olarak özel bir yer sahip olan Geleneksel Çanakkale Seramikleri ile seramik sanatına ait her türlü belge (seramik ürünler dahil) ve bilgiyi bir merkez altında toplamak, tasnif etmek. Oluşan bilgiyi daimi ve süreli sergilerin yanı sıra her türlü (internet ortamı dahil) iletişim kanalları kullanılarak yeni/çağdaş müzecilik yaklaşımları ile kullanıma sunmak, uluslar arası tanınırlığı olan bir yerel kültür değerinin sanatsal ve kültürel etkinlikler ile kent yaşamına taşırken kentin vizyonunda yer alan Turizm alnında yeni mekan ve ürünler kazandırmak. Tüm süreçte yerel, ulusal ve uluslar arası alanda seramik konusunda faaliyet gösteren aktörler ile iş birliği yaparak mevcut bilgi ve deneyimleri kentte kazandırırken kentte biriken bilgi ve deneyimlerinden yaygınlaşmasını sağlayarak Çanakkale Seramikleri üzerinden kentin tanınırlığı artırmak. Yürütülecek faaliyetler ile kenti “Seramik Şehri Çanakkale” olarak uluslar arası cazibe merkezi haline getirmek.

Mekansal Kurgu;

1905 yılında Er Hamamı olarak inşa edilen tarihi yapı,”Seramik Şehri Çanakkale” projesi kapsamında seramik müzesi olarak yeniden işlevlendirilerek kullanılmak üzere Çanakkale Boğaz Komutanlığı’nca Çanakkale Belediyesi’ne tahsis edilmiştir. Bu doğrultuda hazırlanan restorasyon projesinde mekansal kurgu, yürürlükteki müzecilik mevzuatı ile birlikte güncel (çağdaş/modern) müzecilik yaklaşımları bir arada değerlendirilerek tasarlanmış ve hazırlanan restorasyon projesi Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunca onaylanmıştır.

Yapının, restorasyon projesine uygun olarak sergi öyküsü kurgulanırken özgün mimarisi ve işlevi de dahil edilerek müze gezi güzergahı oluşturulmuştur.

Gezi güzergahı;

I-    Gezi güzergahının başlangıç noktası olarak binanın cümle kapısı ve kapıdan sonra yer alan küçük hol ziyaretçinin karşılanma noktası olarak kullanılması,

II-   Giriş mekanını takiben yer alan iki katlı soğukluk mekanının zemin katında,  girişin sağında yer alan odanın güvenlik odası, solunda yer alan odanın ise idari ofis olarak kullanılması,

III-  Orta mekanın boş bırakılması, sağ kanatta yer alan soyunma kabinlerinin korunarak depo olarak işlevlendirilmesi,

IV-  Sol kanatta yer alan üç adet soyunma mekanının restorasyon projesine uygun olarak hediyelik eşya satışları için düzenlenmesi,

V-   Soyunma bölümü 1. katının mevcut durumu ile süreli sergi alanı olarak kullanılması,

VI-  Yıkanma bölümünün sabit sergi mekanı olarak kullanılması,

VII- Ana binaya ek olarak yapılmış, solda yer alan tek katlı binanın ana salonunun toplantı/konferans salonu olarak kullanılması,

VIII- Aynı binada cepheye bakan odanın ise restorasyon ve konservasyon atölyesi olarak kullanılması,

IX-  Aynı binanın caddeye açılan koridorunun geçici sergi mekanı ve acil çıkış olarak kullanılması,

X-   Yapının arkasında yer alan bahçenin açık hava sergi alanı olarak kullanımının yanı sıra peyzaj düzenlemesi içinde oluşacak kapalı ve açık alanları ile dinlenme mekanı olarak kullanılması,

XI- Arka bahçede yer alan kazan dairesinin müze kafeteryası olarak kullanılması,

planlanmıştır.

Sergi Öyküsü;

Tarihi yapının seramik müzesi olarak yeniden işlevlendirilirmesi sürecinde olduğu gibi sergi öyküsünün/dilinin oluşturulmasında da, yapının özgün mimarisi ve işlevi de göz önünde bulundurulmuştur. Buna bağlı olarak müze öyküsünde, seçilecek grafik dili ve ziyaretçi güzergahı bu iki faklı anlatımı içerecek şekilde planlanmıştır.

Müze sergi içeriğinin ana teması Geleneksel Çanakkale Seramikleri olup, buna bağlı olarak seramik zanaatı/sanatı, üretim teknikleri(form ve desen), sonuç ürünü eserler, kentte seramikçilik tarihi, atölyeler ve zanaatkarlar / ustalar, günümüz/çağdaş seramikçiliği ve eserleri alt başlıklarında anlatılacaktır. Gezi güzergahında yer alan mekan geçişlerinde ise dijital anlatım araçları ile yapının özgün işlevi ve kullanım ( hamam) kültürü üzerine de bilgilendirilme yapılacaktır.

Müze gezi güzergahı,

1-Ziyaretçi Karşılama Mekanı; binanın cümle kapısı ve kapıdan sonra yer alan küçük hol ziyaretçinin karşılanma noktası olarak kullanılacaktır. Müze ziyaret saatleri, gezi güzergahı ve etkinlikler gibi bilgiler ile bina tarihçesi -plan/eski fotoğrafları ile desteklenmiş- bilgi pano/ panoları ile anlatılacaktır.

2-Soğukluk Mekanı; Özgün kullanım kurgusunda yer alan işlevlerinin yanı sıra, avlu bölümünde Çanakkale ve seramik tarihi masa üstü tekniği ile hazırlanacak 5/10 dakikalık belgesel kioks/tv aracılığı ile sunulacak, mekanın özgün kullanımına yönelik bilgiler çizim/fotoğraflar ile desteklenmiş bilgi pano / panoları ile anlatılacaktır.

3-Ilıklık ve Yıkanma Mekanı; Geleneksel Çanakkale Seramikleri sabit sergi salonu olarak kullanılacaktır. Müzenin halihazırda mevcut bir koleksiyonu olmaması nedeni ile sergi, dijital teknolojinin farklı imkanları ( bilgisayar/ tv, baskı panolar) kullanılarak oluşturulacaktır. Geleneksel Çanakkale Seramiklerinin başat form ve desenlerine sahip orijinal ürünlerin imitasyonları ürettirilerek serginin görsel zenginliği arttırılacaktır. Orijinal ürünlerin müzeye kazandırılmasının ardından imitasyon ürünler kaldırılacaktır. Ayrıca mekanın özgün kullanımına yönelik bilgiler çizim/fotoğraflar ile desteklenmiş bilgi pano / panoları ile anlatılacaktır.

4-Ana binaya bitişik ek yapının, soyunma bölümünden geçişte yer alan dikdörtgen mekanı konferans salonu olarak düzenlenecek olup, bilimsel çalışmaların yanı sıra Seramik Sanatı üzerine hazırlanmış belgesel gösterimleri ile de ziyaretçinin kullanımına sunulacaktır.

5- Ek yapıda yer alan restorasyon ve konservasyon odası ile arka bahçede düzenlenecek açık mekanda, önceden belirlenmiş program dahilinde, yerel usta ve sanatçıların canlı performans yapacakları alt yapı oluşturulacaktır. Zaman zaman yurt içinden ve yurt dışından davet edilecek usta ve sanatçıların katılımı ile canlı performanslar zenginleştirilecektir. Teknik şartların elverdiği ölçüde ziyaretçilerin de performansa aktif katılımları sağlanacaktır.

6- Arka bahçe peyzaj düzenlemesi içinde açık havaya uygun boyut ve teknikte üretilmiş geleneksel ve çağdaş seramik tasarımları sergilenecektir.

7-Soyunma bölümü 1. katı süreli sergi salonu olarak kullanılacaktır. Bu mekanda her yıl için, önceden hazırlanacak program üzerinden periyodik sergiler düzenlenecektir. Bu sergiler farklı koleksiyonlarda yer alan Çanakkale seramikleri olabileceği gibi günümüz seramik sanatçıları ve zanaatkarlarının ürünleri de olabilecektir. Seramik/pişmiş toprak tarihi ve üslupları üzerine farklı sanat/tasarım ürünleri ile hazırlanan sergilere de yer verilecektir.

Böylece Geleneksel Çanakkale Seramiklerinin yanı sıra faklı üslup ve tekniklerde üretilmiş eserler bir mekan içinde sergilenerek, seramik kültürünün yeniden kent yaşamının içine girmesi, kentlinin ve yerel atölyelerin seramik sanatı üzerinden estetik algısının gelişimine katkı sunulacaktır. Kent dışından gelen ziyaretçilerin Geleneksel Çanakkale Seramiklerini daha yakından tanımaları ve farklı üslupta üretilen seramikler ile geleneksel seramikleri bir arada değerlendirme fırsatı yakalamaları sağlanacaktır.

Diğer Müzecilik Faaliyetleri;

1- Arşiv/ Kütüphane;

Çanakkale seramikleri öncelikli olmak üzere bu güne kadar seramik üzerine yayımlanmış basılı/görsel/dijital eserlerin toplanması. Çanakkale ve yörede yaşayan, geleneksel yöntemler ile üretim yapan usta ve atölyelerin tespiti ve ustalar ile sözlü tarih çalışması yapılarak üretim yöntem ve teknikleri, kullandıkları malzeme vb. bilgiler ile farklı üretimlerinin süreçlerinin video kayıtların alınarak arşivlenmesi. Arşiv malzemesinin uzman ve araştırmacıların kullanımına sunmak üzere tasnif edilmesi.

2- Eğitim programları hazırlanması;

Çocuk, kadın, yaşlı, aile gibi farlı grupların müzede hoşça zaman geçirmeleri, bu zaman içinde seramik ile tanışmalarını, üretim süreçlerini yaşamalarını içeren paket programların hazırlanması Desen ve form bilgilerini arttıracak ve seramik sanatı ile birlikte diğer sanat alanlarını da izleme alışkanlığı kazandıracak programlar planlanması.

3- Müzede satışa sunulacak hediyelik eşya üretimi ve satışına yönelik kıstasların belirlenmesi ve bu kıstaslara uygun üretimin teşvikine yönelik programlar oluşturulması.

4- Müze WEB sayfası içeriğinin tanıtımın yanı sıra Müze içinde yer alan tüm bilginin paylaşıldığı bir alan olarak tasarlanarak ziyaretçinin aktif kullanımına sunulması.

5- Seramik yarışmaları düzenlemesi ve müzeye bu yarışmalar aracılığı ile yeni objeler kazandırılması.

6- Çanakkale Seramik Bienali düzenlenmesi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git